Tájház bemutatása

A szihalmi tájházról…

A Tájház a község fő utcáján található, épülete a XIX. század végén épült, középbirtokos paraszt család lakóháza volt. Az épület hagyományosan három sejtű beosztással épült, helyiségei: szoba, pitvar (konyha) és kamra. Az épület különösen szép építészeti megoldása az ablakokat övező tulipános kőkeret. Az épület mögött gazdasági épületek voltak, amelyek részben lebontásra kerültek.

A Tájház gyűjteményes anyagához jelenleg 5.000 db tárgy tartozik, amely állandó és időszakos kiállítások keretében tekinthető meg. A kiállítás anyaga hitelesen mutatja be a XX. század elejének paraszti életmódját, lakókultúráját, viseletét, használati és gazdálkodási eszközeit.

A ház első helyisége az ún. tiszta szoba, ahol ennek megfelelően a menyasszony által hozományba kapott reprezentatív bútorok kerültek elhelyezésre. A szoba jobb oldali fal része mellett került elhelyezésre a festett színes virágokkal gazdagon díszített tornyos felvetett ágy. Az ágyon kerültek elhelyezésre a menyasszony által kapott, kézi hímzéssel, ún. singolással díszített ágyneműk (9 párna, 1 dunna, díszlepedő), amelyet alvásra soha nem használtak, de jelezte tulajdonosának a helyi társadalomban elfoglalt gazdasági helyzetét.  Az ágyhoz tartozik a szintén festett virágokkal díszített rózsás vagy tulipános láda amely a különböző  ruhaneműk tárolására szolgált. A szoba bal oldali és szembeni falrésze mellett került elhelyezésre a sarok lóca, előtte az asztal és székek. A szobaajtó bal oldalán található az ötfiókos komód, helybeli elnevezése kaszli, amely szintén a különböző ruhaneműk, továbbá asztali és ágyi vászonneműk tárolására szolgált. A szoba ajtó jobb oldalán található a sárpadkával készült boglyakemence amelyet a pitvarból fűtöttek. Funkciója kettős volt, egyrészt fűtötte a szobát, másrészt különböző ételeket főztek – és kenyeret, kalácsot sütöttek benne.  A szoba falain régi családi fotók, katonai obsitok és a kor ízlésének megfelelő szentkép nyomatok kerültek elhelyezésre. A mestergerendát a háziasszonyok által vásárokon beszerzett festett keménycserép tányérok és bögrék díszítik. A szoba enteriőr jellegét erősíti a különböző korosztályokat népviseletben ábrázoló bábuk látványa.

A Tájház következő helyisége a pitvar, konyha amely eredetileg két, egymástól boltívvel elválasztott helyiségből állott, azonban a későbbi átalakítások eredményeként a korábbi szabadkéményt, valamint a konyhát és a pitvart elválasztó boltívet megszüntették és  egy ténylegesen konyha funkciójú helyiséget alakítottak ki amely a jelenlegi formában látható. A konyhában kerültek elhelyezésre a konyhai főzés és sütés munkaeszközei. A Tájház harmadik helyisége az ácsolt fagerendás mennyezetű kamra, amely az első (tiszta) szoba jellege miatt különböző generációk közös hálóhelyéül is szolgált.

Ennek megfelelően ezen helyiség is tartalmaz a lakó- és  hálóhelyiség funkcióhoz kapcsolódó festett rózsákkal díszített  nyoszolyát és ládát. Itt található továbbá a festett bútorok megjelenése előtti időkből származó, kemény fából készült, az elején geometriai mintákkal gazdagon díszített ácsolt láda. Ezen helyiségben került elhelyezésre három tároló vitrin, amelyekben különböző sérülékeny régi iratok, és textilek kerültek kiállításra.

A Tájház megtekinthető előzetes egyeztetés alapján szervezett időpontban nyitva
tartástól függetlenül is.